Zekâ Testleri

Zekâ Testleri

  Bazen ebeveynler çocuklarının ortada hiçbir neden yokken zekâ seviyesini öğrenmeye çalışmak gibi bir hataya düşerler. Çocuğun zekâsının yüksek çıkmasını bekleyerek gururlanmak, iyi bir aile modeli olarak görünmek isterler. Veya aileler çocuklarını öğrenmemekle, aklının almaması ile suçlamamak için zekâsının düşük olması beklentisi içine girebilirler. Zekâ puanı ile çocuğa karşı olan tutumun değiştirilmesi yanlıştır. Her evlat koşulsuz sevilmeyi hak eder. Zekâ testleri çocukların zekâ durumu hakkında destekleyici bilgi verir, asla tanı koymak için tek başına bir ya da iki test yeterli değildir. Uzmanlar zekâ, gelişim ve diğer belirleyici testlerin verilerini çocuk hakkında topladıkları diğer tüm bilgilerle birleştirerek sonuca karar verirler. İnsan zekânın yanında birçok farklı alanda gelişimini sürdürür. Üniversite hayatını zorluklarla bitirmiş ama iş hayatında zirveye hızla tırmanan gençlere ve aksine tüm öğrenim hayatı boyunca zirvede kalıp iş hayatını yıllarca yerleştiremeyen gençlere rastlamak çok güç değil. Yeniçağda başarıyı yakalamak için zekâdan bahsetmek yerine girişimcilik, sosyallik, pratiklik, sezgi gücü, dikkat, öğrenme hızı, görsel veya işitsel yetenekler, planlı ve programlı olma gibi birçok farklı kavramdan söz edilir. Ülkemizde güvenirliği ve geçerliliği sınanan, standardizasyonu yapılmış birçok test vardır. Bu testlerin bazıları sözel ve performans, dikkat, hafıza gibi becerileri bölüm bölüm incelerken bazıları tek yönlü ölçümlerdir.

  Ayrıca insanın performansı her gün aynı oranda kalmaz, güneşli günlerde kendinizi daha aktif hissedersiniz veya aksine testöre gelmeden önce otobüs şoförüne sinirlenmiş olabilirsiniz. Test sırasında odada uyarıcı hiçbir nesne bulundurulmaz, dışarıdaki kişilerin (ebeveynlerin bulunması, gürültü olması gibi ) tüm koşullar teste gelen çocuğun dikkatini dağıtmayacak bir şekilde düzenlenir. Her şeye rağmen çocuk o gün her zamankinden fazla hareketliyse, endişelenmişse, korkmuşsa, karnı açsa, mola verip tuvalete gitmişse v.b bu testin raporuna eklenir ve raporun değerlendiren uzmanın bu değişkenleri dikkate alarak sonuca karar vermesi beklenir. Test raporları ailenin eline verilmez. Test raporları uzmanların çocuğun durumunu değerlendirmesi için hazırlanır, aile sonuçları duygusal bir şekilde değerlendirebilir veya yanlış yargılara varabilir. Bir başka uzmana gönderilecekse ailenin eline kapalı bir zarfta teslim edilir.