Sosyal Sorumluluk Projeleri

Aile Danışmanları Derneği (Antalya) ile işbirliği halinde yürütülen “Bilgilen Güçlen” adlı projenin genel hedefi; genç kadınların erken yaşta evlenmelerini önlemek, evliliğin önlenememesi durumunda evlilik yaşamını desteklemek ve güçlendirmektir.

Erken yaşta evlenmek üzere Adalet Bakanlığı Antalya Adliyesi Aile Mahkemelerine başvuran genç kadınların/çocukların ve ailelerinin güçlendirilmesi ve genç kadınların erken yaşta evlenmelerini önlemek, evliliğin önlenememesi durumunda evlilik yaşamını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yürütülmüştür.


İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi 2016 - 2017

Aile Danışmanları Derneği (Antalya) ‘ nin yürüttüğü, ulusalar arası insan ticareti suçu ile mücadele etmeyi amaçlayan projeye, eğitim ve danışmanlık desteği verilmiş, odak grup çalışmaları yapılmıştır. Vaka Yönetimi Araçları geliştirilmesinde işbirliği sağlanmıştır. Yürütülen projede, insan ticareti ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliği ağı kuruluyor, uygulanan yöntemler paylaşılıyor, bu yöntemlerin yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerin arttırılması yoluyla insan ticareti ile mücadeleye katkı sağlanıyor.