Gelişim Testleri

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Testin Tanımı: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Bu test çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanmaktadır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Testin süresi yaklaşık 24 dakikadır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 5 – 6 yaş grubu çocuklara uygulanabilir.