Gelişim Testleri

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ

Testin Tanımı: Çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirirken varsa gelişimsel açıdan sorunları da ortaya çıkartır. Uygulama süresi 20-25 dk.’dır ve bireysel olarak uygulanan bir performans testidir. Test, gelişimsel alanları taramak üzere dört bölüm,116 maddeden oluşmaktadır. Bu bölümler;

Kişisel-Sosyal: İnsanlarla anlaşma,kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme,

İnce Motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, çizme becerisi,

Dil: İşitme, anlama, dili kullanma becerileri,

Kaba motor: Yürüme, zıplama, oturma, büyük kasların hareketi.


Çocuk, uygulayıcının testle ilgili verdiği yönergeleri yaparak bu maddeleri yanıtlar. Bu bölümlere göre test bir uzman tarafından değerlendirilir ve yorumlanır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 0 – 6 yaş grubu çocuklara uygulanabilir.