CİNSEL EGZERSİZLER

CİNSEL EGZERSİZLER / EV ÖDEVLERİ

   Cinsellik danışmanı, cinsellik sorunu yaşayan bireyi ve/veya çifti değerlendirdikten sonra çözüme gidebilecekleri bir yol haritası çizer ve bunu danışanları ile paylaşır. Bu yol haritasında atılacak ilk adım, cinsellikle ilgili yanlış bilinenleri tespit edip doğrularını öğrenmektir. .

    Cinsel bilincimizi oluşturan kültür, ebeveyn ve arkadaşlarımız, komşularımız, gazete, dergi gibi yayınlar, karikatürler, fıkralar, deyimler, reklamlar, pornografiler eksik veya yanlış bilgi kalıpları aktarabilirler. Cinsel mitlerin değiştirilmesi sağlıklı cinsel yaşama atılan ilk adımdır. Yeni ve sağlıklı bilgileri danışanlara aktarmak amacıyla kitap, broşür ve CD’ler vererek bunların ev ödevi sorumluluğunda okunması ve izlenmesi istenir. Bu yolla danışanlar anatomik yapı, cinselliğin döngüsü, cinselliğin gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Bu aşamadan sonra nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, dokunma egzersizleri, kegel gibi egzersizlerle çift aşamalı olarak uygulamaya geçer. Çift uygulamaları evde gerçekleştirir ve danışmanına geribildirimde bulunur. Danışman çeşitli telkinlerle süreci destekler ve denetimi sağlar.