Gelişim Testleri

AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

Testin Tanımı: Çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48 - 72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır. Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 0 – 6 yaş grubu çocuklara uygulanabilir.